Esmaspäev, 14. märts 2016

Haridusasutuse digitaristu arendamine - algus

Registreerisime oma kooli meeskonna täiendkoolitusprogrammi “Digiajastu haridusjuht” II mooduli “Haridusasutuse digitaristu arendamine” koolitusele, mis toimub 31. märts - 1. aprill 2016 Tallinnas HITSA Nutiklassis.
I mooduli (“Õppeprotsessi juhtimine digiajastul”) ajal olime veel Pärnu Ülejõe Gümnaasium, nüüd aga, alates 01.09.2015 oleme Pärnu Ülejõe Põhikool.
Haridusasutuse digitaristu arendamine koolitusele eelneb kodutöö. Vaatasime-kuulasime läbi videod, meeskonnatööna täitsime küsimustiku Google Drive's.

Teisipäev, 10. veebruar 2015

Käes!

Suur virn  tahvleid infojuhi kabinetis
Henrich jagab lepinguid, tahvleid, ja kaasi
Taimi püüab selgitada, kuidas tahvlit seadistada
Margus sai e-maili juba tööle
Sille seadistab kalendrit

Tahvlitega tutvumine täies hoos
Mida mingi nupp teeb?


Neljapäev, 8. jaanuar 2015

Head uut aastat!


 • Kuhu olete arendusega tänaseks jõudnud?
Vahendid on leitud.
Õppenõukogus õpetajatele teatatud, mis meid uuel (sel) aastal ees ootab.
IT-juhiga koostöös valikud parameetrid paika pandud.
Hinnapakkumine kolmelt firmalt võetud 48 tahvelarvuti ostmiseks.
 • Mis on läinud hästi?
Vahendeid on leitud ka mujalt kui eelarvest.
Õpetajatelt õppenõukogus aplaus saadud, kui teatati, et uuel aastal saavad kõik põhikohaga töötavad õpetajad tarvelaarvuti oma käsutusse.
 • Milliste raskustega olete kokku puutunud?
See mudel, mille esialgselt välja vaatasime, on läbi müüdud.
 • Kuidas toimus nt õpetajate, teiste kolleegide ja/või õpilaste kaasamine?
See seisab veel ees. Ja see on suur ja raske töö!
 • Mida on veel vaja teha projekti valmimiseks ja mis teid selles kõige enam toetaks?
Sobiva tahvlimudeli valik pakkumiste seast.
Tarne.
Tahvlite seadistamine koos kasutajate ja nende kontodega.
Koolitused.

Kolmapäev, 10. detsember 2014

Meie edulugu

Meie kool ei ole veel Eesti parim kool, aga me tahame selleks saada. Et saada parimaks on vaja mõtteviisis muutust. Ei ole võimalik pidevalt muutuvas ühiskonnas tegutseda samade mustrite järgi, mis sobisid mitmekümne või isegi mõne aasta tagusesse aega. Edu aluseks on õpetajate mõtteviisi muutus selles suunas, et pidev õppimine, katsetamine ja julgus eksida, on põhiliseks arengu eelduseks. Oleme oma koolis välja töötanud motivatsioonisüsteemi, kus olulisel kohal on õppimine (õpetajate õppimine)- õppimine kolleegilt, õppimine õpilaselt, õpimine täiendkoolitustel ja enesealgatuslik õppimine kõikvõimalikest infoallikatest.
Peame oluliseks õpetajatevahelist koostööd õppimise huvitavamaks muutmiseks. Mõtteviis, et koos tehes, kujundame õpilastel õpitust terviklikuma ja arusaadavama pildi, õppeprotsess muutub huvitavamaks ja loovamaks, on vaevaline juurduma. Põhjus on ka arusaadav, sest uuele mõtteviisile üleminek toob endaga kaasa palju lisatööd. Uutmoodi tehes on suurem võimalus ebaõnnestuda, kindlam ja mugavam on tegutseda nii, nagu oleme enne toimetanud.
Mulle väga meeldib ühe Maailma parima hokimängija ütlus, kui  küsiti tema edu saladust.
Wayne Gretzky ütles: "Ma uisutan sinna kuhu litter läheb, mitte sinna, kus ta oli."

Kokkuvõtteks: Kõik saab alguse meie mõtlemisest. Mõtteviisi muutus on suur väljakutse. Meie ei karda suuri väljakutseid.


Margus Veri
direktor

Reede, 7. november 2014

Teine koolituspäev

Meil on 15 head ideed, valime välja ühe ja viime ellu

Koolitaja: Raimo Ülavere, Mindsweeper OÜ koolitaja ja coach
Päevakava:
 1. Missugune on hetkeseis?
 2. Mida meeskonnana õppeprotsessis muuta?
 3. Kuidas leida tee ja vahendid eesmärgi saavutamiseks?

Meie 15 ideed
Meie Mõistekaart Lahe asi!
Veebitahvel ühistööna

ADKAR mudel (A Model for Change in Business, Government and Our Community)

awareness - teadlikkus
desire - tahe osaleda
knowledge - teadmised
ability  - oskused, võimekus
reinforce  - toetus

Mis aitab muutust ellu viia?

 1. Kuidas tõsta teadlikkust?
 2. Kuidas motiveerida kasutama?
 3. Kuidas saada inimesed asja õppima?
Rühmade ühistööna veebitahvel,  välja toodud üks valitud küsimus.

Meie rühma küsimus:
Kuidas motiveerida kasutama?
 • peab olema sisemine tahe
 • tuleb veenda, selgitada, lootes, et inimene saab aru
 • alandada künnist, teha kõik, et hakkaks katsetama, ütle, et on ajutine, väike, konkreetne
 • vabadus valida (mida, kuidas, kellega, millal)
 • tunnetab meisterlikkust (kasvõi väga väikest)
 • on olemas tähendus (aitan õpilastel teha ...)

Kogemuste-, infovahetus

 1. Mis oli siht?
 2. Mis läks hästi?
 3. Mida teeks teisiti?
 4. Mida teed edasi?
Strandis rühmatööd tegemas
Make your own mind maps with Mindomo.

Neljapäev, 6. november 2014

Esimene koolituspäev

10.00 – 10.45Sissejuhatus koolitusse

Elo Allemann; HITSA projektijuht
10.45 -11.30Digiajastu ja kool
Kuidas juhtida õppeprotsessi tänapäeval? PDF
Missugune on õpilaste arengut toetav kaasaegne õpikeskkond?
Missugused on tulevikuoskused?
Margus Pedaste, Tartu Ülikooli  Pedagogicumi direktor ja tehnoloogiahariduse professor

11.45 – 13.00Koolimeeskonna professionaalne areng
Missugused on    digiajastu võimalused meeskonna arendamisel? PDF

Margus Pedaste, Tartu Ülikooli Pedagogicumi direktor ja tehnoloogiahariduse professor
Tehtud töödTaristu kaardistus - dokument ühistööna
Koolide ideed - dokument ühistööna

14.00 – 15.30Süsteemselt süsteemsemaks PDF
Mida on vaja kaasaegse õpetamisprotsessi  kujundamiseks?
Kuidas tagada oma koolis kaasaegse   õppekeskkonna kui terviku süsteemne areng?
Varje Tipp, Pärnumaa Kutsehariduskeskuse   arendusjuht
Tehtud töödMillised on meie õppijad - sõnapilv ühistööna.
Tugevused ja nõrkused - veebitahvel ühistööna
Millised on meie eesmärgid - dokument ühistööna

16.00 – 18.00Digiajastu õppimiskultuur Esitlus GD
Kuidas kujundada digiajastu õppimiskultuuri oma   koolis?
Missugused on digiajastu õppeprotsessi sobivad õppemetoodikad   ja õpetamisvõtted?
Meeri Sild, Tallinna Lilleküla Gümnaasiumi   haridustehnoloogIngrid Maadvere, Gustav Adolfi Gümnaasiumi ja   HITSA Innovatsioonikeskuse haridustehnoloog
Tehtud töödMis on innovatsioon? - Sõnapilv
Õpieesmärgid on seotud - Hääletuse tulemused
Pedagoogika - Hääletuse tulemused
Õpilase roll - Hääletuse tulemused
Protsessi juhtimine - Hääletuse tulemused
Vahendid - Hääletuse tulemused

Teisipäev, 4. november 2014

Hetkeolukorra kaardistus

Hetkeolukord koolis (personal, digivahendid, infosüsteemid, e-õppekeskkonnad, taristu jt süsteemid), mis toetavad digiajastu õppeprotsessi.


Make your own mind maps with Mindomo.